Szymon Dawidowski

Instruktor REAL SPORT

About Sebastian

some facts from my life

Wykształcenie: Magister Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Wychowanie Fizyczne. Uprawnienia: - Instruktor pływania - Instruktor kulturystyki - Instruktor narciarstwa zjazdowego - Instruktor łyżwiarstwa - Menedżer sportu - Wychowawca wypoczynku - Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych