Standardy naszej pracy

Wydarzenia sportowo – rekreacyjne

 1. Opracowanie planów i parametrów imprezy indywidualnie dla określonego odbiorcy.
 2. Prowadzenie imprezy zgodnie z zatwierdzonymi scenariuszami.
 3. Zatrudnienie do wykonania imprezy profesjonalnej kadry .
 4. Zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 5. Ubezpieczenie wszystkich klientów i każdej imprezy.
 6. Przygotowanie sprawozdań i dokumentacji zdjęciowej.

Obozy sportowo – rekreacyjne

 1. Przygotowanie oferty wyjazdowej zgodnej z oczekiwaniami klienta.
 2. Zapewnienie wysokiego standardu zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
 4. Ubezpieczenie uczestników.
 5. Prowadzenie ciekawych zajęć w oryginalnej formie, przygotowanych przez profesjonalnie przygotowaną kadrę.
 6. Zapewnienie opieki medycznej.
 7. Zapewnienie transportu autokarami o wysokim standardzie.
 8. Przygotowanie sprawozdań i dokumentacji zdjęciowej.

Zawody sportowe, pikniki i festyny

 1. Opracowanie planów i parametrów imprezy dla określonego odbiorcy.
 2. Współpraca „od Planu do Sprawozdania” z odbiorcą imprezy.
 3. Zapewnienie jak powyżej bezpieczeństwa, ubezpieczenia, opieki medycznej.
 4. Zapewnienie profesjonalnej obsługi sędziowskiej.
 5. Przygotowanie sprawozdań i dokumentacji zdjęciowej.