Wykształcenie:

Magister Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej na kierunku Wychowanie Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacjj.

Uprawnienia:

  • Kierownik wycieczek i obozów wędrownych
  • Kierownik wypoczynku
  • Wychowawca kolonijny
  • Pilot wycieczek
  • Instruktor: Tenis
  • Instruktor: Żeglarstwo Deskowe (Windsurfing)
  • Instruktor: Fitness – Nowoczesne Formy Gimnastyki
  • Instruktor: Samoobrona
  • Instruktor: Narciarstwo Zjazdowe Powszechne
  • Kurs Pierwszej Pomocy

Instruktor REAL SPORT