Bartek

Instruktor REAL SPORT

Wykształcenie:

Magister Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Wychowanie Fizyczne.


Uprawnienia:

  • Kontraktowy Nauczyciel Wychowania Fizycznego
  • Ratownik WOPR
  • Starszy sternik motorowodny
  • Trener pływania
  • Instruktor windsurfingu
  • Wychowawca wypoczynku
  • Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych