Wykształcenie:

  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Politechnika Radomska  Im. Kazimierza Pułaskiego
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Manager REAL SPORT

Uprawnienia:

  • Mianowany Nauczyciel Wychowania Fizycznego
  • Organizator turystyki
  • Instruktor koszykówki
  • Ratownik WOPR
  • Sternik motorowodny
  • Menedżer sportu
  • Kierownik placówek wypoczynku