Wykształcenie:

Magister Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Instruktor REAL SPORT

Uprawnienia:

  • Trener II klasy pływania
  • Instruktor aerobiku
  • Instruktor gimnastyki sportowej
  • Wychowawca wypoczynku
  • Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych