Wykształcenie:

Absolwent Wyższej Szkoły Trenerów Sportu w Warszawie na kierunku trenerskim oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogicznym .

Instruktor REAL SPORT

Uprawnienia:

  1. TRENER Z LICENCJAMI II KLASY PZPN oraz UEFA B .
  2. NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO