Wykształcenie:

Magister Akademii Wychowania Fizycznego w  Warszawie na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Instruktor REAL SPORT

Uprawnienia:

  • Nauczyciel mianowany wychowania fizycznego
  • Instruktor pływania
  • Ratownik WOPR
  • Instruktor narciarstwa zjazdowe
  • Instruktor piłki nożnej
  • Wychowawca wypoczynku
  • Kierownik wypoczynku