Monika

Wykształcenie:

Magister Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Instruktor REAL SPORT

Uprawnienia:

 • Kontraktowy Nauczyciel Wychowania Fizycznego
 • Młodszy Ratownik WOPR
 • Sternik Motorowodny
 • Instruktor pływania
 • Instruktor kajakarstwa
 • Instruktor piłki siatkowej
 • Instruktor narciarstwa zjazdowego
 • Instruktor ZHP
 • Wychowawca wypoczynku
 • Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych
 • Kierownik placówek wypoczynku