Wykształcenie:

Magister Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Instruktor REAL SPORT

Uprawnienia:

  • Instruktor pływania
  • Instruktor kulturystyki
  • Instruktor narciarstwa zjazdowego
  • Instruktor łyżwiarstwa
  • Menedżer sportu
  • Wychowawca wypoczynku
  • Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych