Wybierz Turnus (wymagane)

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Pesel uczestnika

  Szkoła / Klasa

  Email (wymagane)

  Telefon

  Adres meldunkowy

  Imię i nazwisko opiekuna prawnego

  Jestem zdecydowany na udział w półkoloniach i zobowiązuję się dokonać wpłaty zaliczki za wyjazd w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.

  Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Real Sport.

  Wyrażam zgodę na przetwarzaniem podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000

  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
  moich Danych OsobowychDanych Osobowych mojego Dziecka,Podopiecznego
  danych biometrycznych, tj. rozmiar ubrania w celu realizacji świadczenia usług przez Organizatora
  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora Imprezy informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej. Mam możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  TAKNIE